Teknisk Specifikation

Teknisk Specifikation

1. Services:

Når du installerer LiveConnect CDS Media Player på en pc, installeres samtidig to services:

  • LiveConnectRemoteConnect: Simpelt Remote-Desktop applikation til fejlfinding.
  • LiveConnectClientMonitor: Overvågningsprogram som sørger for, at Media Playeren kører og fungerer som den skal. Indeholder også funktioner til reetablering af klientsoftware ved fejl.

 

De installerede services kan fjernes ved at køre følgende i en dos-promt:

  • "sc delete LiveConnectRemoteConnect" og "sc delete LiveConnectClientMonitor"

BEMÆRK: Vær opmærksom på at fjernes disse services fra computeren, kan det have indflydelse på driftstabiliteten af softwaren.

 

2. Kommunikation mellem server og Media Player klient:

LiveConnect CDS kommunikerer med serveren (host: server.liveconnect.dk) på port 443 (SSL) tcp/ip, hvorfor der skal være åben i firewalls for LiveConnect.exe, LiveConnectRemoteConnect.exe og LiveConnectClientMonitor.exe for kommunikation på port 443.