Kontrolpanel

Kontrolpanel

Med LiveConnect CDS kontrolpanelet har du altid fuldt overblik over status på sine afspiller PC´ere. Herfra kan du se hvor mange der er online, hvornår der sidst har været kontakt til dem, samt hvornår de sidste gang har modtaget nyt indhold. Derudover er det også via. kontrolpanelet man vælger hvilken indholdspakke de enkelte afspiller PC´ere skal vise.

Kontrolpanelet tilgås ved at klikke på fanebladet "Kontrolpanel" i toppen af LiveConnect CDS.

 Det første man kan se når man åbner kontrolpanelet er en oversigt med status for de enheder der er oprettet i systemet. I oversigten grupperes enhederne efter hvornår der sidst har været kontakt til dem.

1. Status for enheder:

I liveConnect CDS opereres der med 3 statusniveauer:

 • GRØN: Alt er i orden! Der er løbende kontakt til enheden.
 • GUL: Vær opmærksom! Der har ikke været kontakt til enheden de sidste 10 opdateringscyklusser.
 • RØDAdvarsel! Der har ikke været kontakt til enheden i 24 timer.

Disse niveauer anvendes til hurtigt at få et overblik over om der er problemer med en eller flere enheder på netværket.

BEMÆRK: Du skal være opmærksom på at status kun viser om enheden er online på internettet, og kontakter LiveConnect CDS som den skal, og IKKE f.eks om skærmen er tændt eller slukket!

 

Check-in:

Angiver det seneste tidspunkt hvor der var kontakt til enheden.

 

Nyt indhold:

Angiver hvornår enheden sidst fik besked om der var nyt indhold (øverst), samt hvornår den var færdig med at hente indholdet ned (nederst).

 For at en enhed kan vise noget på skærmen, skal man først koble den sammen med en indholdskanal.

Dette gøres på følgende måde:

 1. Klik på den enheds navn, som du ønsker at skifte indhold på.
 2. Vælg den indholdskanal du ønsker enheden skal vise i feltet "Skift indholdskanal".
 3. Klik på "Skift indholdskanal".

Enheden vil nu, næste gang den kontakter serveren, få besked om at indholdskanalen er skiftet, og begynder at hente det nye indhold ned.

 

2Skifte indhold på enheder:

For at en enhed kan vise noget på skærmen, skal man først koble den sammen med en indholdskanal.

Dette gøres på følgende måde:

 1. Klik på den enhed du ønsker at skifte indhold på i boksen "Mapper og enheder".
 2. Vælg den indholdskanal du ønsker enheden skal vise i feltet "Skift indholdskanal".
 3. Klik på "Skift indholdskanal."

 

 3. E-mail notifikation:

Med notificeringsfunktionen har du mulighed for at indtaste din e-mail adresse og få en besked hver gang status for en af dine enheder skifter. Dermed kan du hurtigt reagere på problemer og optimere oppetiden på systemet.

For at blive notificeret om statusændringer skal du gøre følgende:

 1. Vælg funktionen "E-mail notification" i boksen "Kontrolpanel" under "Funktioner".
 2. Indtast din e-mail adresse i feltet "E-mail".
 3. Vælg hvilke enheder du ønsker at blive notificeret om i feltet "Vælg enheder".
 4. Vælg om du ønsker besked ved både rød og gul statusskift, eller kun ved rød.
 5. Klik på "Tilføj observatør".

Din e-mail adresse vil nu blive tilføjet notificeringslisten og du vil begynde at modtage statusmails fra systemet. Du kan tilføje så mange mailadresser du ønsker til notificeringslisten.

 

Har du en eller flere enheder som det ikke har været muligt at tilkoble internettet kan du opdatere dem manuelt ved at hente indholdet ned på en USB stick og indsætte denne i USB porten på enheden.

4. For at downloade en indholdskanal skal du gøre følgende:

 1. Vælg "Download indhold" i boksen "Kontrolpanel".
 2. Klik på "Download" ud for den indholdspakke du ønsker at hente.
 3. Klik på "Gem".
 4. Vælg roden på din USB stick og klik på "Gem".

Du vil nu downloade en ZIP fil med indholdskanalen til din USB stick. For at overføre indholdet til din afspiller enhed skal du blot indsætte din USB stick i enhedens USB port - så vil LiveConnect CDS MediaPlayer softwaren selv registere indholdskanalen og installere den på enheden.

BEMÆRK: Hvis overførslen ikke automatisk går i gang, kan det skyldes at Windows først skal installere driveren til USB sticken. Dette foregår automatisk, men betyder at du når installationen er fuldført skal indsætte USB sticken på ny for at starte overførslen.