PDF

PDF

Gør følgende for at indsætte en PDF i en afspilningsliste:

 1. Vælg den afspilningsliste du ønsker at oprette mediet i.
   
 2. Klik på "Tilføj medie" i toppen af hovedvinduet.

   
 3. Klik på "PDF" eller ikonet længst til højre under "Vælg".
   
 4. Under "Evt. upload fil fra harddisk" - Her er det muligt at upload nye filer. Ligger filerne allerede i arkiv, spring blot dette over. BEMÆRK, der er som standard sat flueben i "Overskriv", så er der tvivl, fjern fluebenet.

   
 5. Under "Vælg, hvilken side der skal vises".

   
  1. Side - Angiv her om der ønskes at "Vis alle sider" eller "Vis én side". Vælges "Vis én side" angivet det sidetal som ønskes vist, eller klik på vælg og angiv den side som vil vises (For at kunne bruge vælg funktionen skal der være være valgt en PDF.

    
  2. Vælg PDF fil - Her vælges den PDF fil som ønskes vist.

    
 6. Under "Avancerede indstillinger".

   
  1. Fjern marginer - Fjerner margin fra PDF'en så indholdet går til kant.
  2. Visning - Angiv her hvordan PDF'en skal visesDenne står som standard til "Standard".
   1. Page Preview (InfoKiosk) - Interaktiv galleri oversigt hvor det er muligt at bladre igennem sider (Kræver touch eller mus).
   2. Standard - Køre billederne i rækkefølge, ingen interaktion.
   3. Standard med bg farve - Køre i rækkefølge, men med en angivet baggrundsfarve rundt om PDF'en.
   4. Galleri billede oversigt (InfoKiosk) - Virker på samme måde som "Page Preview".
   5. Galleri startende med første billede (InfoKiosk) - Interaktiv galleri uden oversigt, med første side i fokus.
     
  3. Orientation - Angiv her om PDF'en skal vises "Horisontalt" (liggende), "Vertikalt" (stående) eller "Auto" (Benytter PDF'en som det er gemt).
  4. Convert DPI - Angiv her kvaliteten (opløsningen) PDF'en skal vises i. Ønskes en bedre opløsning kan denne angives til f.eks. 300. Er der tvivl lad denne stå som standard (Standarden er sat til 200). BEMÆRK, PDF'en kan ikke vises i bedre kvalitet end den er gemt i.
  5. Fyld-farve - Angiv her den ønskede farve som skal vises rundt om PDF dokumentet. Som standard er denne sat til hvid #FFFFFF.*
    
 7. Under "Medie detaljer".

   
  1. Navn - Her står navnet på den skabelon man har valgt. Navnet vil KUN blive vist i afspilningslisten og ikke på skærmen.
  2. Visningstid - Angiv her hvor mange sekunder der skal gå før der skiftet til næste medie i afspilningslisten.
  3. Dato/tid begrænsning.
   1. Nej - Ingen begrænsning på det valgte medie.
   2. Hver dag i begrænset tidsrum - Angiv her start og slut tid, på hvilke dage og/eller lige/ulige uger, mediet skal afspilles i afspilningslisten.
    BEMÆRK - Det er kun muligt at sætte til midnat. Ønsker man nat visning skal der oprettes et medie som viser fra midnat og frem.

     
   3. Dato/tid Til/fra - Angiv her start og slut dato samt tid (f.eks. hvis et medie kun skal køre i en begrænset periode), samt hvilke ugedage, og/eller lige/ulige uger.
    Ønskes indholdet vist hver dag inden for det tidsrum der er anført, og mediet vil nu blive vist i det angivne tidsrum inden for den valgte dato.

     
   4. Deaktivere medie - Angiv her hvis mediet ikke skal afspilles (vil blive nedtonet i afspilningslisten og bliver sprunget over).

    
 8. Når alt er som ønsket, trykkes der på "Gem".
   
 9. PDF er nu gemt og klar til brug.